Mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn của thị trường thế giới tác động, nhưng sản xuất công nghiệp vẫn tiếp đà tăng trưởng và đảm bảo cung ứng cho hoạt động xuất khẩu cũng như tiêu dùng xã hội.

Cụ thể, tháng 11/2022 so với cùng kỳ, công nghiệp chế biến tăng tăng 2,1%, chế tạo tăng 9,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,6%; cung cấp nước và xử lý rác tăng 1%, nước thải tăng 7,8%; khai khoáng tăng 8,5%.

Tính chung 11 tháng năm 2022, chỉ số IIP tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 8,6%; khai khoáng giảm 5,3%.

Hà Nội: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng hơn 8%
Hà Nội: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tăng hơn 9%. Ảnh: TL

Cùng với đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 đạt 1,429 tỷ USD, tăng 5,8% so với tháng trước và giảm 5,7% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 15,4 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Cũng theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, cùng với hoạt động sản xuất công nghiệp, tháng 11/2022, ghi nhận sự tăng trưởng của hoạt động đầu tư trở lại của doanh nghiệp sau dịch Covid-19.

Cụ thể, Hà Nội có hơn 2.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký đạt 27,8 nghìn tỷ đồng. Với kết quả này, tính chung 11 tháng năm 2022, Hà Nội có 27.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 312.400 tỷ đồng, tăng 4%.

Trong tháng 11, Hà Nội có 42 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 20,7 triệu USD; có 18 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 217,2 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 26 lượt, đạt 20,4 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2022, toàn Hà Nội thu hút 1,54 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 11,6% so với cùng kỳ.