Tại Thông báo số 194/TB-VP, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, công tác giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên rất chậm, chưa đáp ứng tiến độ thành phố giao.

Ông Hùng yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy cần tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận có liên quan phải chịu trách nhiệm về tiến độ công việc trước Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời, đề xuất, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng.

Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố kiểm tra, đôn đốc sở, ngành, UBND các quận và đơn vị liên quan thực hiện đúng thời hạn chỉ đạo của UBND thành phố; đến ngày 15/9/2014, tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện./.

H.C