cục thuế hải dương

Công chức thuế đến cơ quan đều được đo thân nhiệt trước khi vào phòng làm việc. Ảnh: Đặng Thêm.

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Hải Dương, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 –CT/TU ngày 15/2/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương; Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15/2/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã ban hành công văn số 884/TCCB-CTHDU về việc triển khai công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo văn bản này, Cục Thuế tỉnh Hải Dương bố trí 50% cán bộ làm việc tại cơ quan, còn 50% cán bộ làm trực tuyến tại nhà; triển khai cho cán bộ, công chức sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, xử lý công việc trực tuyến từ ngày 17/2/2021 cho đến khi dỡ bỏ cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trường hợp thật sự cần thiết mới đến cơ quan làm việc và phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Đối với công chức đến cơ quan làm việc, phải thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn trước khi vào phòng làm việc và đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.

Đối với người nộp thuế đến giao dịch, được hướng dẫn ghi danh sách theo dõi, đo thân nhiệt, khử trùng và đeo khẩu trang khi giao dịch. Cục thuế cũng bố trí đủ lực lượng để kiểm soát người ra vào cơ quan liên hệ công tác.

Các phòng thanh tra - kiểm tra tạm dừng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, thực hiện phân tích dữ liệu và kiểm tra hồ sơ khai thuế qua hệ thống chuyên ngành.

Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, Kê khai và kế toán thuế, Công nghệ thông tin và Tổ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2020 thường xuyên trực tại cơ quan, điện thoại bàn, điện thoại cá nhân, email, etax, facepage hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương cũng quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị ngoài việc chấp hành các biện pháp chống dịch, sau khi hết cách ly xã hội, cần thực hiện nghiêm túc thời gian lao động, kỷ luật, kỷ cương của ngành. Nghiêm cấm việc bỏ trụ sở cơ quan đi lễ hội đầu năm và du xuân trong giờ làm việc./.

Nhật Minh - Đặng Thêm