Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu giá đã thu hút sự tham dự của 7 nhà đầu tư, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức.

Tại phiên đấu giá, số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ là 5.210.100 cổ phần, cao hơn 21,2% so với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá. Khối lượng đặt mua cao nhất 3.348.100 cổ phần, giá đặt mua cao nhất đạt 10.300 đồng/cổ phần.

Kết quả, toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán hết 100% cho 5 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức với giá bình quân là 10.164 đồng/cổ phần. Tổng giá trị thu về được hơn 43,6 tỷ đồng, cao hơn 706,8 triệu đồng so với tổng giá trị theo mệnh giá của số cổ phần chào bán.

Sau đợt đấu giá cổ phần này, vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH MTV 18-4 Hà Nội sẽ là 67 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 20,1 tỷ đồng, chiếm 30% tổng số vốn điều lệ của Công ty./.

Chi tiết kết quả đấu giá:

Số cổ phần đưa ra đấu giá

4.298.100 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

5.210.100cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

7 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

5.210.100 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

3.348.100 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

2.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.300 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.164 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

6 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

5 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

4.298.100 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

43.687.810.000 đồng

D.T