go dan

Sản phẩm gỗ Việt gặp nhiều rắc rối tại thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: TL

Đây là lần thứ 2 Hoa Kỳ gia hạn thời gian ban hành kết luận điều tra chống lẩn tránh thuế đối với sản phẩm này. Trước đó, ngày 11/3/2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã gia hạn thời gian ban hành kết luận điều tra đến ngày 24/8/2021.

DOC dự kiến sẽ ban hành kết luận điều tra vào ngày 24/11/2021 đối với nội dung điều tra về phạm vi sản phẩm và ngày 20/4/2022 đối với nội dung điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương) khuyến nghị, để đảm bảo lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm gỗ dán cứng sang Hoa Kỳ, các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, thường xuyên cập nhật thông tin; hợp tác đầy đủ với Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong quá trình điều tra; đồng thời liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, ngày 17/6/2020, DOC đã khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm gỗ dán cứng của Việt Nam với 2 nội dung. Theo đó, DOC điều tra về phạm vi sản phẩm để xác định gỗ dán cứng nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ có thuộc phạm vi sản phẩm bị áp thuế hay không.

DOC sẽ xem xét 5 yếu tố trong quá trình sản xuất gỗ dán cứng của các nhà xuất khẩu, bao gồm mức độ đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu; mức độ đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm; quá trình sản xuất tại Việt Nam; quy mô của các cơ sở sản xuất tại Việt Nam và phần giá trị gia tăng của sản phẩm được thực hiện ở Việt Nam.

Ngoài ra, DOC tập trung điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại là để đảm bảo hiệu lực thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại đang áp dụng với gỗ dán cứng của Trung Quốc.

Vì vậy, trong trường hợp các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ dán của Việt Nam chứng minh được mình không lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với Trung Quốc sẽ không bị áp dụng thuế chống lẩn tránh./.

Tố Uyên