Hoàn chỉnh hồ sơ trình Quốc hội dự án đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh
Đoàn giám sát Quốc hội kiểm tra hiện trạng dự án đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, vốn và giải phóng mặt bằng là hai vấn đề khó khăn nhất khi thực hiện dự án này. Tuy nhiên, vì đây là dự án cấp thiết nên đã được HĐND của 4 địa phương thông qua và sẽ thực hiện theo quy định của Quốc hội.

Về giải phóng mặt bằng, hiện TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành kế hoạch giải phóng mặt bằng trên địa bàn, dự kiến sau khi Quốc hội thông qua sẽ tổ chức hội nghị với các địa phương, ngành liên quan.

Theo đó, cấp ủy các địa phương sẽ tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện công việc này, phấn đấu cuối năm 2023 cơ bản hoàn thành để triển khai dự án. Ngoài ra thành phố sẽ rà soát để xây dựng khu vực tái định cư trên địa bàn, đảm bảo thoả đáng cũng như tạo điều kiện thuận lợi để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, việc chia các dự án thành phần theo từng địa phương để đồng bộ về tiến độ, cơ chế chính sách là cần thiết. TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thành lập ban chỉ huy dự án, hội đồng cố vấn gồm các chuyên gia trên lĩnh vực giao thông giúp nhận diện sớm các vấn đề nhằm kịp thời xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chuyên đề, bổ sung các giải pháp sớm hoàn thành đúng tiến độ dự án./.