hn

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HQ

Tại hội nghị, ông Thái Xuân Dũng, Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Bộ Ngoại giao cho biết, với mục đích nhằm tiếp tục hoàn thiện chất lượng đường biên giới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới trong tình hình mới, được sự đồng ý của Chính phủ hai nước, từ năm 2004, Cơ quan biên giới Trung ương hai nước đã đồng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương hữu quan của hai bên xây dựng Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào.

Nội dung chính của Dự án nhằm tăng dày hệ thống mốc quốc giới ở những vị trí cần thiết để làm rõ đường biên giới, tôn tạo các mốc hiện có và mốc tại cửa khẩu biên giới để đảm bảo kiên cố, vững chắc và khang trang, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đường giới Việt Nam - Lào.

Theo đó, dự án được chính thức khởi công vào năm 2008. Sau 6 năm triển khai, cuối tháng 6/2013, xây dựng được 834 cột mốc tại 792 vị trí mốc và cắm bổ sung 29 cọc dấu tại 27 vị trí đường biên giới.

Trong năm 2015, Việt Nam và Lào cũng đã hoàn thành việc trao đổi, đàm phán, thống nhất dự thảo "Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào", dự thảo "Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào" và các phụ lục đính kèm./.

Hồng Quyên