Chỉ đạo của Bộ Chính trị trong cuộc tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975
Chỉ đạo của Bộ Chính trị trong cuộc tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975

TTXVN