Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội

TTXVN