Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch đề ra nhằm quản lý, loại trừ hiệu quả các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo lộ trình thực hiện Nghị định thư Montreal thông qua các giải pháp tăng cường quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát, thực hiện chuyển đổi công nghệ và sử dụng các chất có giá trị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp hoặc bằng "0" và triển khai các giải pháp làm mát bền vững, phấn đấu đến năm 2045 giảm phát thải 11,2 triệu tấn CO2tđ từ hoạt động loại trừ các chất được kiểm soát.

Kế hoạch quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon, hiệu ứng nhà kính
Kế hoạch quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon, hiệu ứng nhà kính. Ảnh minh hoạ

Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2045 thực hiện tốt cam kết không sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ các chất; sản phẩm, thiết bị có chứa hoặc sản xuất từ các chất Bromochloromethane, CTC, CFC, Halon, HBFC, Methyl chloroform, HCFC 141b và HCFC-141b trộn sẵn trong polyol; không nhập khẩu và xuất khẩu các chất HCFC khác từ năm 2040.

Chỉ nhập khẩu, sử dụng chất Methyl bromide cho mục đích khử trùng và kiểm dịch hàng xuất khẩu. Giảm dần lượng tiêu thụ các chất HFC và duy trì ở mức 20% lượng tiêu thụ cơ sở từ năm 2045.

Để để hoàn thành các mục tiêu trên, kế hoạch đặt ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức; hợp tác song phương và đa phương, huy động nguồn lực; giám sát, đánh giá.