Theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP, thời gian điều hành giá xăng dầu tăng lên 3 lần một tháng (ngày 1, ngày 11 và 21 hằng tháng), mỗi kỳ điều chỉnh giá cách nhau 10 ngày. Tuy nhiên, đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ. Do đó, kỳ điều hành ngày 21/5 trùng ngày thứ 7 sẽ được lùi sang ngày 23/5.

Lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày 21/5 sang ngày 23/5
Lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày 21/5 sang ngày 23/5. Ảnh: Hải Anh

Ông Trần Duy Đông cho biết, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15 giờ chiều 23-5. Hiện các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng đã thông báo đến các thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ thời gian điều chỉnh giá kỳ tới.

Trước đó, trong kỳ điều hành vào ngày 11/5 vừa qua, Liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng tăng tất cả các mặt hàng xăng. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.491 đồng/lít; xăng RON95 tăng 1.554 đồng/lít. Cùng đó, giá dầu diesel tăng 1.120 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.340 đồng/lít; riêng dầu mazut giữ nguyên giá.

Liên Bộ cũng đã thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng E5 RON92 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít) và RON95 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ngừng trích lập (kỳ trước là 119 đồng/lít) và dầu mazut tiếp tục không trích lập.

Đồng thời, thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá đối với dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu mazut ở mức 33 đồng/kg (kỳ trước không chi), các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Hiện giá bán lẻ xăng dầu trong nước cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 28.959 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 29.988 đồng/lít; dầu diesel không quá 26.650 đồng/lít; dầu hỏa không quá 25.168 đồng/lít; dầu mazut không quá 21.560 đồng/kg; dầu hỏa không quá 25.168 đồng/lít...