TT

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

Sau khi bỏ phiếu kín, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo các nghị quyết, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Quốc hội miễn nhiệm các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng; ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trần Văn Túy - Trưởng ban Công tác đại biểu. Đồng thời, Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

Sau khi các nghị quyết được thông qua, Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình, chiều 6/4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong chiều 6/4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung này.

Hoàng Yến