Cụ thể, bà Trần Thị Thủy Tiên, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thương mại Viễn Đông (mã Ck: VID) bị phạt 25 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bà Tiên đã thực hiện bán 30.000 cổ phiếu VID vào ngày 13/10/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Ông Phan Ngọc Hồng (địa chỉ: 102 đường 2/4, phường Vạn Thanh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị phạt 50 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Ông Hồng đã mua 34.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Mã Ck: VIG) vào ngày 11/10/2019, dẫn đến khối lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 1.705.600 cổ phiếu (4,99%) lên 1.753.600 cổ phiếu VIG (5,1%) và trở thành cổ đông lớn của VIG nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi trở thành cổ đông lớn. Bên cạnh đó, ông Hồng còn bị phạt 20 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với quỹ ngoại NS ADVISORY INC PTE.LTD (Singapore) do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Quỹ NS ADVISORY INC PTE.LTD là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Licogi 16 (mã Ck: LCG) đã bán 121.730 cổ phiếu LCG vào ngày 24/11/2020 và bán 1.196.560 cổ phiếu LCG vào ngày 3/12/2020 dẫn đến thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của LCG (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 7% và xuống ngưỡng 6%). Đến ngày 25/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) mới nhận được báo cáo của công ty.

Đồng thời quỹ trên cũng bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Ngày 4/12/2020, NS ADVISORY INC PTE.LTD tiếp tục bán 2.240.000 cổ phiếu LCG dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch giảm xuống dưới 5% số lượng cổ phiếu lưu hành của LCG và không còn là cổ đông lớn của LCG. Đến ngày 25/12/2020, HOSE mới nhận được báo cáo của công ty.

UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 17,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Quang Huy, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần CMC (Mã Ck: CVT) do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Huy đã thực hiện bán 58.707 cổ phiếu CVT vào ngày 11/12/2020 nhưng đến ngày 22/12/2020, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Huy./.

Hồng Quyên