Theo TKV, năm 2017 doanh số toàn TKV đạt 109,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% và lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 1.500 tỷ đồng so với năm 2016. TKV luôn duy trì năng lực sản xuất để sẵn sàng tăng sản lượng khi nhu cầu than cho điện đang cao.

Năm 2017, TKV đã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu lực lượng lao động, để sắp xếp lại bộ máy tổ chức, dây chuyền sản xuất phù hợp và định biên lao động; tinh giản lao động quản lý và lao động phục vụ, phụ trợ; thực hiện xã hội hóa một số khâu trong dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, ngành Than vẫn gặp không ít khó khăn, lượng than tồn kho lớn, trên 10 triệu tấn. Việc tuyển sinh, đào tạo thợ lò ở một số đơn vị còn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Với mục tiêu đặt ra trong năm 2018 là “An toàn – Đổi mới – Phát triển” mà trọng tâm là đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tinh giản lao động, đẩy mạnh cơ giới hóa… TKV sẽ tập trung điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững, chú trọng công tác bảo vệ môi trường...

m
Nhà sinh hoạt mỏ Công ty Than Hà Lầm. Ảnh: H.Khánh

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành Than trong sản xuất, tiêu thụ, thực hiện giải phóng mặt bằng cho các dự án của ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục bám sát Quyết định số 430 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, xét triển vọng 2030, đẩy nhanh công tác thăm dò khảo sát, tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản; đảm bảo chấm dứt hoạt động và di dời Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng đúng kế hoạch vào cuối năm 2018.

Tiếp tục thực hiện đề án đảm bảo môi trường cấp bách ngành Than, trong đó hoàn thành việc di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở, ngập lụt từ bãi thải, khai trường, xử lý nước thải mỏ. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an toàn lao động, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước, ranh giới mỏ, gắn trách nhiệm quản lý cho người đứng đầu địa phương và hỗ trợ TKV trong triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn…/.

Lan Hương