Thứ ba 26/10/2021 21:10 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 23°C
Ninh Bình 21°C
Quảng Ninh 20°C
Thừa Thiên Huế 23°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 25°C
VNI: 1,391.63 - 6.23 (0.45%)
KL: 747,953,042 (CP) GT: 21,027,607 (tỷ)
197 65 150 Đóng cửa
VN30: 1,482.62 - 5.65 (0.38%)
KL: 143,685,900 (CP) GT: 7,062,015 (tỷ)
16 3 11 Đóng cửa
HNX: 397.81 - 1.93 (0.49%)
KL: 115,192,055 (CP) GT: 2,495,637 (tỷ)
107 162 99 Đóng cửa
HN30: 623.93 - 3.53 (0.57%)
KL: 41,776,300 (CP) GT: 1,133,406 (tỷ)
8 4 10 Đóng cửa
UPCOM: 101.88 - 0.96 (0.95%)
KL: 87,855,880 (CP) GT: 1,758,676 (tỷ)
220 627 125 Đóng cửa

Mới nhất | Đọc nhiều

Hải quan tạm dừng hậu kiểm, doanh nghiệp đồng tình