huân chương hồ chí minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gắn Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Tài chính lên Lá cờ truyền thống.

lễ kỷ niệm

Chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khải Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự lễ kỷ niệm.

kỷ niệm 70 năm ngành tài chính

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tới dự lễ kỷ niệm.

lễ kỷ niệm
Tham dự lễ kỷ niệm còn có các đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Thay mặt toàn thể các bộ công chức ngành Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích và đóng góp mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế chúc cho ngành Tài chính ngày càng phát triển, giữ vững và phát huy, tô thắm nét son của ngành Tài chính. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính qua các thời kỳ ghi hình lưu niệm. Chủ tịch Hội sinh viên của Học viện Tài chính - Nguyễn Thanh Hà - người đại diện cho thế trẻ của ngành Tài chính lên phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm. Tiết mục "Tự hào Tài chính Việt Nam" của cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước chào mừng lễ kỷ niệm

Đức Minh