Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đối với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1976; vào Đảng ngày 20/9/2002; quê quán thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; dân tộc Kinh; trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Ông Đặng Quốc Khánh được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Tóm tắt quá trình công tác của ông Đặng Quốc Khánh:

Từ 9/1999 - 8/2003: Chuyên viên Phòng Thẩm định, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 9/2003 - 9/2005: Phó Trưởng Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 10/2005 - 1/2007: Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 2/2007 - 9/2008: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 10/2008 - 8/2010: Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 9/2010 - 11/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 12/2010 - 6/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ 7/2013 - 10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 10/2015 - 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 1/2016 - 4/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Tháng 4/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 4/2016 - 5/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 5/2016 - 7/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 7/2016 - 6/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Tĩnh; Thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 6/2019 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ 30/1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.