Theo Bộ NN&PTNT, gần đây, năng suất lao động của ngành nông nghiệp đang có xu hướng chững lại, chỉ bằng 1/3 so với năng suất chung của cả nước; khoảng cách giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp đang rộng ra.

cung ung noi dung

Diễn đàn "Tăng cường hiệu quả sản xuất và chuỗi cung ứng nông nghiệp Việt Nam" Ảnh: Khánh Linh

Lý giải điều này, ông Tin Htut Oo - Chủ tịch Hội đồng tư vấn xã hội và kinh tế quốc gia Myanmar cho rằng: “Nhìn tổng quan ngành nông nghiệp, có thể thấy thiếu đầu tư là một trong những yếu tố cơ bản khiến năng suất nông nghiệp giảm sút. Chuỗi giá trị nhiều ngành hàng còn yếu kém, chất lượng nông sản chưa đảm bảo…”

Có 6 nguyên nhân ,đó là : “Do nghèo đói và quản trị; thị trường không hoàn hảo, cơ sở hạ tầng nông thôn và tiếp cận đầu vào không đầy đủ bao gồm cả tài chính nông nghiệp; lợi nhuận và doanh thu thấp; suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu và cạnh tranh nguồn lực; giảm đầu tư Chính phủ trong nông nghiệp và khuyến nông; giá cả hàng hóa không ổn định và dự đoán phóng đại giá lương thực"- ông Tin Htut Oo nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, các chuyên gia trong và ngoài nước đã bàn thảo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho sản xuất nông nghiệp Việt Nam như: Tăng cường hiệu quả sản xuất nông nghiệp; tăng năng suất nông nghiệp theo hướng tăng phúc lợi của nông dân; đa dạng hóa nông nghiệp; cải cách cơ cấu, phát triển chuỗi cung nông nghiệp ở Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh của ngành và các khuyến nghị chính sách; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ…./.

Diệu Hoa