đại hội 13 của Đảng

Mẫu xét nghiệm Covid-19 sẽ được lấy 2 lần đối với phóng viên tác nghiệp tại Đại hội 13 của Đảng. Ảnh: K.H

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội 13 của Đảng cũng như các đại biểu tham dự Đại hội, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa gửi văn bản đến các cơ quan báo chí về việc xét nghiệm Covid-19 phục vụ Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch của Tiểu ban Y tế về công tác y tế phục vụ Đại hội lần thứ 13 của Đảng; căn cứ Công văn số 03/BYT-DP, ngày 4/1/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm Covid-19, các đại biểu dự Đại hội; khách mời; người tham gia phục vụ Đại hội; phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham dự đưa tin tại Đại hội sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi tham dự và phục vụ Đại hội XIII.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí phổ biến, triển khai thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 đối với các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được cử tham gia tác nghiệp tại Đại hội 13 của Đảng.

Mẫu xét nghiệm Covid-19 sẽ được lấy 2 lần. Lần 1 trước Đại hội ít nhất 7 ngày. Lần 2 trước Đại hội từ 2 đến 3 ngày. Phương án xét nghiệm cụ thể như sau:

Đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo, đài Trung ương và thành phố Hà Nội:

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 7 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian: + 13h30 - 17h, Thứ Hai, ngày 18/1/2021.

+ 8h15 - 11h30, Thứ Bảy, 23/1/2021.

Đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo, đài địa phương: Đề nghị liên hệ với Đoàn đại biểu tham dự Đại hội 13 của đảng bộ tỉnh, thành phố để đăng ký thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Công văn nêu rõ: Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội 13 sẽ chỉ cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội 13 cho những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí quán triệt thực hiện nghiêm việc xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được cử tham gia tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng.

Khánh Huyền