Xây dựng cơ chế cho Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu Kỳ họp bất thường là hoạt động bình thường để đáp ứng yêu cầu thực tiễn Các Kỳ họp bất thường của Quốc hội: Kịp thời xử lý những vấn đề cấp bách, vì lợi ích nhân dân

Cuối giờ sáng ngày 29/11, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 6, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6.

Tại cuộc họp báo, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Kỳ họp này, Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Việc này thể hiện sự cẩn trọng, trách nhiệm vì trong quá trình thảo luận cần xem xét kỹ lưỡng, nhất là đánh giá tác động chính sách, đảm bảo khi luật ban hành đáp ứng yêu cầu cuộc sống, không xung đột, chồng chéo, tránh việc luật ra đời thời gian ngắn lại phải sửa đổi.

"Do đó rất cần thời gian, sẽ thông qua vào thời điểm thích hợp… Chứ không vì phải thông qua mà tại kỳ họp mà phải bấm nút, làm cho hệ thống pháp luật không ổn định" - ông Bùi Văn Cường nói.

Quốc hội có thể tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu năm 2024
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc họp báo
“Vì sự phát triển kinh tế - xã hội rất cần Quốc hội đồng hành Chính phủ trong việc cho ý kiến, quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Cứ mỗi năm 2 kỳ họp thì “lỡ” 6 tháng, có thể làm chậm sự phát triển. Nên Chính phủ thấy cần thiết sẽ đề nghị và Quốc hội đánh giá sự cấp bách, tác động tới thúc đẩy phát triển thì sẽ họp ngay để giải quyết” - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, các cơ quan hiện nay đang báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào đầu năm 2024. Trong kỳ họp bất thường, ngoài hai luật đã nêu, có thể còn nhiều nội dung khác sẽ được xem xét.

Trả lời báo chí về những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện tại hai dự án luật trên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phạm Thị Hồng Yến cho hay, đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tới thời điểm hiện nay, ngoài vấn đề đã thống nhất các phương án chỉnh sửa, vẫn còn tồn tại một số nội dung lớn cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách, thực hiện rà soát toàn thể dự thảo luật, dự thảo văn bản hướng dẫn.

Cụ thể các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, thiết kế các phương án tối ưu bao gồm: Thực hiện nhà ở thương mại, dự án hỗ hợp nhà ở kinh doanh thương mại dịch vụ; mối quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận quyền sử dụng thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước; vấn đề quản lý khai thác quỹ đất; các trường hợp áp dụng phương pháp định giá đất cũng như sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp kinh tế; trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản...

Đối với Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến 3 lần, nhưng hiện nay vẫn còn một số vấn đề hết sức quan trọng còn ý kiến khác nhau gồm: Can thiệp sớm; kiểm soát đặc biệt; cho vay đặc biệt các tổ chức tín dụng. Đây là các vấn đề hết sức trọng yếu, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng nói riêng và an toàn tài chính quốc gia nói chung và liên quan việc sử dụng các nguồn lực nhà nước, bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh./.