TT

Ông Lê Minh Khái (bìa trái) và ông Lê Văn Thành (bìa phải) được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng

Tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê tại tỉnh Bạc Liêu, trình độ chuyên môn là thạc sĩ kế toán kiểm toán, kỹ sư kinh tế. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ năm 1996, ông Lê Minh Khái công tác tại Kiểm toán Nhà nước. Từ tháng 3/2007 đến 3/2014, ông làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 3/2014 đến 6/2014, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, hơn một năm sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Từ 10/2015 - 10/2017, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, sau đó giữ cương vị Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Đại hội XIII, ông tái đắc cử Ủy viên Trung ương và được bầu vào Ban Bí thư.

Ngày 8/4, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê tại thành phố Hải Phòng, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Nhiều năm công tác tại địa phương, ông Lê Văn Thành từng giữ Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Từ tháng 10/2015 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng (từ 2016).

Tại Đại hội XIII, ông Lê Văn Thành tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng.

Tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, hiện Chính phủ có 5 phó thủ tướng là các ông: Phạm Bình Minh, Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái và Lê Văn Thành.

Hoàng Yến