Kết quả thống kê trong 9 tháng đầu năm cho thấy, kế hoạch thông quan hàng hóa của hệ thống cảng biển Việt Nam năm 2014 hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên một số DN cảng, đặc biệt tại khu vực phía Nam, vẫn gặp khó khăn do thiếu hụt về hàng hóa. Do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra, đặc biệt về cải thiện hạ tầng giao thông kết nối và các dịch vụ hỗ trợ để điều tiết hàng hóa trong các cảng biển thuộc nhóm cảng biển số 5.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Công, từ năm 2012 đến nay lĩnh vực vận tải biển bắt đầu có tín hiệu hồi phục, năm 2012 tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển của nước ta đạt 296 nghìn tấn, năm 2013 đạt 326 nghìn tấn, tăng trưởng 10%.

Tuy nhiên, giá cước tại các cảng biển cho nhiều loại hàng hóa hiện nay chưa có giá sàn, dẫn đến việc chạy đua hạ giá và cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN khai thác cảng biển, gây thiệt hại cho các DN trong nước đồng thời đem lại lợi ích cho các công ty nước ngoài. Chính vì vậy, cần xây dựng giá sàn hợp lý và có chế tài cụ thể để không gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của hệ thống cảng biển và gây thiệt hại cho nhà nước, Thứ trưởng nhấn mạnh./.

Trí Dũng