Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 21/2/2023.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Sắp diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố

Hội nghị tổng kết và triển khai công tác của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố năm 2022.

Việc UBTVQH tổ chức hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023; tăng cường sự chỉ đạo, trách nhiệm của UBTVQH trong công tác giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của HĐND; đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

Theo dự kiến chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu khai mạc hội nghị. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu chào mừng hội nghị. Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị sẽ nghe thường trực HĐND các tỉnh, thành phố phát biểu thảo luận. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu kết luận về hội nghị.

Trên cơ sở chương trình nghị sự của hội nghị, UBTVQH giao Ban Công tác đại biểu tiếp thu, hoàn thiện báo cáo chính thức để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gửi các tỉnh, thành phố, các cơ quan hữu quan; đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của HĐND các tỉnh, thành phố báo cáo UBTVQH và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước đó vào đầu năm 2022, UBTVQH cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 tại 3 khu vực Bắc – Trung - Nam./.