tổng cục thuế

Việc thanh tra, kiểm tra rủi ro sẽ hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Minh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covd-19, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tập trung vào sản xuất, kinh doanh, ngành Thuế đã thực hiện triệt để việc thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro, đặc biệt là đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Việc thanh tra, kiểm tra rủi ro được thực hiện tập trung vào các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án...

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra rủi ro đối với doanh nghiệp nói chung, từ nay đến cuối năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo các cục thuế tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh nộp thuế khoán; xây dựng và giao chỉ tiêu thu đối với khu vực doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh nhằm định hướng triển khai quyết liệt công tác chống thất thu đối các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ, cá nhân kinh doanh nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trao đổi với phóng viên TBTCO, ông Vũ Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế) cho biết, thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, công tác thanh tra, kiểm tra đã được thay đổi cho phù hợp với tình hình mới.

Việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tại bàn vừa giúp đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, vừa ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, gian lận, trốn thuế nhưng không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh tốt nhất của doanh nghiệp.

“Để đảm bảo tất cả các mục tiêu trên đây, Tổng cục Thuế đã thay đổi phương thức thanh tra, kiểm tra thuế. Đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra tại bàn, hạn chế tối đa thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp” - ông Cường cho hay./.

Nhật Minh