Bên cạnh đó, cổ đông SSI cũng đồng ý tiếp tục thực hiện hai phương án tăng vốn được thông qua hồi cuối năm 2023 gồm phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn, theo tỷ lệ 100:20 và chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng/CP theo tỷ lệ 100:10 để tăng vốn điều lệ từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng, qua đó củng cố vị trí số 1 về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán.

Cổ đông SSI thông qua các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Ảnh: Đỗ Doãn
Cổ đông SSI thông qua các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Ảnh: Đỗ Doãn

Theo nhận định của SSI, năm 2023 là một năm khó khăn của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán. Chịu tác động không mấy tích cực từ vĩ mô trên thế giới cũng như trong nước, thị trường đã "chững lại" với nhiều phiên tăng, giảm đan xen. Thanh khoản thị trường thu hẹp đáng kể, giảm 20% so với năm 2022, hoạt động huy động vốn cũng trở nên trầm lắng.

Tuy nhiên, chứng khoán Việt Nam vẫn có những điểm sáng nhất định nhờ các chính sách chủ động của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm kịp thời kiểm soát suy thoái trên thị trường bất động sản và tránh đổ vỡ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời giảm lãi suất để tạo động lực cho người tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, tổng tài sản SSI vẫn tăng 32,6% (so với năm 2022), ghi nhận ở mức 69.241 tỷ đồng; doanh thu thuần 7.281 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.849 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,5% và 35% so với 2022, vượt 5% kế hoạch doanh thu và 12% kế hoạch lợi nhuận được đại hội đồng cổ đông đề ra. Hoạt động kinh doanh duy trì được sự ổn định và hiệu quả nhờ đóng góp của tất cả các mảng kinh doanh, đồng thời ghi nhận những chỉ đạo đúng đắn của ban lãnh đạo cùng sự hiệp lực vượt qua khó khăn của toàn thể nhân viên.

Ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng Giám đốc SSI phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đỗ Doãn
Ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng giám đốc SSI, phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đỗ Doãn

Trên cơ sở chủ động đề ra chiến lược và cân nhắc với điều kiện khách quan của thị trường, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo SSI đã xây dựng và trình đại hội xem xét, nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2024, với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 8.112 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3.398 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% so với năm trước.

Ông Nguyễn Hồng Nam – Tổng giám đốc SSI cho biết, cơ sở để SSI đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng trưởng 19% là do kỳ vọng đón đầu những thay đổi tích cực từ quyết tâm nâng hạng của thị trường chứng khoán trong năm 2024, với một số định hướng cho hoạt động kinh doanh như đẩy mạnh chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu chuyên biệt...

Theo ông Nam, trong năm 2024 SSI xác định tận dụng thế mạnh về quy mô vốn để cung cấp các sản phẩm độc đáo cho khách hàng; rà soát cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh đổi mới; quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay; sẵn sàng hệ thống, quy trình, con người, nguồn vốn để triển khai nhanh sản phẩm mới (hỗ trợ thanh toán), hệ thống giao dịch mới…; tiếp tục hoạt động một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan.