Đang có sự đánh đồng kiến thức về quản trị nhân sự Nhân lực với tư cách là một loại tài sản cố định của DN, là yếu tố đầu vào hết sức cần thiết tác động lâu dài tới kết quả kinh doanh. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho DN lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của DN. Tuy nhiên, hiện hầu hết DN chưa thực sự phát huy được thế mạnh của nguồn nhân lực, dẫn đến hiệu suất lao động chưa cao. Đánh giá về trình độ quản trị nguồn nhân lực trong các DN nước ta, Thạc sỹ Nguyễn Nam Phương - giảng viên cao cấp Trung tâm Đào tạo QTKD INPRO cho rằng: Đội ngũ nhân sự quản lý tại các DN Việt Nam hiện nay thiếu chuyên môn sâu về quản trị nhân sự. DN đang có sự đánh đồng kiến thức quản trị kinh doanh nói chung với kiến thức quản trị nhân sự. "Công tác quản trị nguồn nhân lực ở DN nước ta còn chưa đạt yêu cầu. Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, việc củng cố và nâng cao năng lực quản trị nhân lực không những là một yêu cầu cần thiết, mà còn là thách thức lớn để DN có thể thực hiện tái cấu trúc thành công và vượt qua khủng hoảng", Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đánh giá.

Kế hoạch nhân sự phải gắn kết với tầm nhìn của DN

Ông Kalidas Ghose – Phó Tổng giám đốc VPBank chia sẻ: Từ góc nhìn của DN, tôi nghĩ, tái cấu trúc nguồn nhân lực trong DN không phải vấn đề mới. Các DN đã thực hiện hoạt động này từ lâu với mức độ khác nhau. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay, vấn đề này đặc biệt được quan tâm để hướng tới sự sinh tồn hay phát triển bền vững, thích ứng với điều kiện mới. Trong quá trình tái cấu trúc, vấn đề quản trị nhân lực là hạt nhân nên cần được đặc biệt quan tâm.

“Điểm mạnh về nguồn nhân lực của nước ta hiện nay là dân số trẻ, đa số ở độ tuổi lao động, ham học hỏi, khả năng tiếp thu nhanh và có chí tiến thủ. Tuy nhiên, nguồn lao động này vẫn tồn tại những điểm yếu là thiếu kinh nghiệm, kỹ năng làm việc; thiếu lao động chất lượng cao, ngoại ngữ yếu, thiếu thợ lành nghề và độ chuyên nghiệp chưa cao", bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc điều hành Navigos Search nhận xét.

Bà Vân Anh cho rằng, những tồn tại kể trên của nguồn lao động hoàn toàn có thể khắc phục được bằng giải pháp tập trung nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực. Những DN thực sự chú tâm vào việc quản trị nguồn nhân lực thì sẽ chiến thắng.

Điểu bất cập của DN hiện nay là kế hoạch nhân sự thường thụ động và “đi sau”. Trong khi, kế hoạch nhân sự phải luôn gắn với kế hoạch phát triển của DN: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Kế hoạch nhân sự phải gắn kết với tầm nhìn và giá trị cốt lõi của DN.

Tố Uyên