ông trần văn vượng

Chánh thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: MOF

Tại hội nghị, Chánh thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành 12 quy trình thanh tra tài chính trên các lĩnh vực.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện để ban hành Sổ tay nghiệp vụ thanh tra, với 6 chuyên đề: Thanh tra ngân sách quận, huyện; thanh tra tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp; thanh tra vốn đầu tư xây dựng; thanh tra tài chính doanh nghiệp; thanh tra giá và các quỹ tài chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các quy trình đó đã được tập huấn cho các cán bộ thanh tra ngành Tài chính trong năm 2014, để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Do đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đã được chú trọng, vừa thực hiện thanh tra toàn diện, vừa thanh tra theo các chuyên đề chuyên sâu, nhằm mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kỷ cương, kỷ luật tài chính trong các ngành như: quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý các nguồn kinh phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý thuế; quản lý giá; quản lý phí, lệ phí… được tăng cường.

Qua công tác của mình, hệ thống thanh tra ngành Tài chính đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hàng nghìn tỷ đồng; đồng thời, có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách; qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Thanh tra, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) sẽ chia sẻ với các cán bộ công chức làm công tác thanh tra tài chính nhiều nội dung thiết thực, hữu ích; trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuyên sâu; đồng thời, trao đổi và giải đáp các tình huống cụ thể và cả những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra thực tế tại đơn vị.

Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra từ 9 đến 11/7 với 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Chế độ tài chính lĩnh vực hành chính sự nghiệp và nghiệp vụ tài chính cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

Chuyên đề 2: Chính sách, chế độ về giá, phí, lệ phí và nghiệp vụ thanh tra lĩnh vực giá, phí và lệ phí;

Chuyên đề 3: Các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Nhật Minh (theo MOF)