Hội thảo tổi chức ngày 3/7 tại Hà Nội được coi là diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về hợp tác với khu vực tư nhân trong phát triển, đặc biệt là vì mục tiêu giảm nghèo.

Chương trình MARP khởi động vào tháng 7/2013 với tổng ngân sách là 5,2 triệu USD nhằm hỗ trợ cho các dự án và các tổ chức, chủ yếu tại Việt Nam và một phần tại Lào và Myanmar.

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ các hộ gia đình nông thôn nghèo tham gia vào các chuỗi giá trị nông nghiệp phù hợp để tăng thu nhập.

MARP được triển khai tại tám tỉnh ở Việt Nam với tám chuỗi giá trị nông nghiệp là: chè, mây, tre, vải lụa, vải thổ cẩm, thảo quả, quế và hồi. Sau 10 tháng triển khai, MARP đã tiếp cận được 6.870 hộ gia đình tại tám tỉnh miền Bắc Việt Nam, trong đó 90% là người dân tộc thiểu số thuộc chín nhóm dân tộc thiểu số khác nhau. 32% người hưởng lợi là phụ nữ.

giam ngheo
Chương trình MARP khởi động vào tháng 7/2013 với tổng ngân sách là 5,2 triệu USD.

Ông Samuel Waelty, Giám đốc Quốc gia của SDC cho biết: Theo chúng tôi nhận định, thúc đẩy khu vực tư nhân hợp tác với người nghèo là hết sức cần thiết để người nghèo cải thiện thu nhập. Nông thôn là thị trường có nhiều rủi ro, chi phí giao dịch lớn, và thiếu những liên kết thị trường bền vững; do đó huy động các nguồn lực của khu vực tư nhân cho phát triển bền vững vì người nghèo vẫn là một thách thức lớn.

SDC tập trung cải thiện mối quan hệ hợp tác với khu vực tư nhân để mang lại lợi ích bền vững cho các cộng đồng nông thôn còn đang trong tình trạng nghèo dai dẳng ở Việt Nam.

Cũng tại hội thảo này, ông Samuel Waelty cho biết: “Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của quốc tế và Việt Nam ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm ra giải pháp tốt nhất để hợp tác với khu vực tư nhân nhằm tăng thu nhập bền vững cho người nghèo ở vùng nông thôn và bản thân khu vực tư nhân”./.

Tú Quyên