don thu

Số lượng đơn thư trùng lắp, không đủ điều kiện xử lý chiếm tỷ lệ cao. (Ảnh: Minh họa)

Cụ thể, về công tác tiếp dân, tại trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TP.HCM tiếp 4.900 lượt người, đến trình bày 1.181 vụ việc, trong đó có 120 đoàn đông người (tăng 15,38% so với quý I/2013).

Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 27.041 vụ việc (giảm 52,9% so với cùng kỳ năm 2013), 780 lượt đoàn đông người (tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2013).

Các đoàn khiếu nại đông người lên Trung ương chủ yếu là công dân các địa phương: Hà Nội (40 lượt đoàn), Đồng Nai (10 lượt đoàn), Hưng Yên (9 lượt đoàn), Bến Tre (8 lượt đoàn) và Hà Nam, Bắc Giang, Hải Phòng…

Về xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ đã xử lý 2.047 trong tổng số 2.446 đơn đã tiếp nhận, giảm 45,5% so với cùng kỳ năm 2013. Các bộ, ngành, địa phương tiếp nhận 289.845 đơn thư, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó có 11.248 đơn khiếu nại, 2.552 đơn tố cáo.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, số lượng đơn thư trùng lắp, không đủ điều kiện xử lý chiếm tỷ lệ cao. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu vẫn là liên quan đến lĩnh vực đất đai (đền bù đất, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đòi lại đất…).

Thanh tra Chính phủ đã kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ 3 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân các tỉnh Bắc Giang, Đồng Nai, Long An; thành lập 6 tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các bộ ngành, địa phương đã giải quyết 4.167/7.386 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 56,4%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 3,6 tỷ đồng, 2,5 ha đất, trả lại cho công dân 8,6 tỷ đồng, 8,5 ha đất các loại; trả lại quyền lợi cho 375 người, kiến nghị xử lý hành chính 61 người (đã xử lý 19 người); chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ công tác giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài hiện còn 51 vụ việc chưa được giải quyết./.

Trung Ninh