Liên quan đến hoạt động triển khai chính sách gia hạn, miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay đang tiếp tục đẩy mạnh việc giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTG cho các doanh nghiệp đủ điều kiện để đảm bảo giải quyết kịp thời và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nguồn lực cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Doanh nghiệp nộp hồ sơ miễn, giảm, gia hạn thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Trước đó, ngày 19/6 cục thuế cũng phát đi thông báo liên quan đến việc gia hạn thuế đến người nộp thuế để người dân, doanh nghiệp có đủ điều kiện thụ hưởng kịp thời chính sách hỗ trợ này theo quy định tại Nghị định số 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 vừa được Chính phủ ban hành ngày 17/6/2024.

Được biết, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024, Quốc hội và Chính phủ đã tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp qua việc sớm ban hành nhiều chính sách có tính kích thích cao đối với nền kinh tế cả nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng như Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 về mức phí thu thuế bảo vệ môi trường, Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, Nghị định 94/2023/NĐ-CP giảm 2% thuế giá trị gia tăng...