thue tphcm

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh ĐD

Cụ thể, cơ quan thuế đã rà soát, kiểm tra lại 19.827 hồ sơ kê khai thuế, trong đó đã yêu cầu khai bổ sung 148 hồ sơ, ấn định thuế 412 hồ sơ và đề xuất kiểm tra tại doanh nghiệp (DN) 5.792 hồ sơ vi phạm.

Bên cạnh việc rà soát lại hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế cũng tiến hành kiểm tra tại DN với 10.637 lượt; phát hiện nhiều sai phạm, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 1.228,5 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 321,2 tỷ đồng, giảm lỗ 13.045,3 tỷ đồng và không hoàn thuế GTGT 87 tỷ đồng.

Như vậy, qua công tác kiểm tra DN trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định yêu cầu kê khai bổ sung, truy thu, phạt và truy hoàn với số tiền gần 1.241 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 321,9 tỷ đồng, giảm lỗ 13.069 tỷ đồng. Hiện tại, cơ quan thuế đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 809,4 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế 7 tháng đầu năm của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã thực hiện 596 cuộc thanh tra, với số thuế truy thu và phạt 889 tỷ đồng.

Đỗ Doãn