TP. Hồ Chí Minh: Truy thu, phạt vi phạm thuế và truy hoàn trên 3.211 tỷ đồng trong năm 2022