Cụ thể, so với tháng 9/2014, số người có HIV được phát hiện tháng 10/2014 giảm 5,2% (54 trường hợp), số bệnh nhân AIDS giảm 32% (252 trường hợp), số trường hợp tử vong giảm 34,2% (75 trường hợp).

Số người nhiễm HIV được phát hiện trong tháng 10/2014 là 980, trong khi cùng kỳ năm 2013 là 1855. Như vậy so với cùng kỳ năm 2013, số phát hiện đã giảm 47,2%. Tương tự số bệnh nhân AIDS phát hiện là 534, cùng kỳ là 1274, giảm 58%; số trường hợp tử vong 144, giảm 78% so với cùng kỳ 2013.

Tính đến ngày 17/10/2014, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 221.593 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 70.586 người, số người nhiễm HIV đã tử vong 72.892 trường hợp.

Bộ Y tế cũng cho biết, hiện cả nước có 122 cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone ở 38 tỉnh, thành phố. Tổng số bệnh nhân đang điều trị là 21.613 người, trong đó 15.495 bệnh nhân đạt liều duy trì và 6118 bệnh nhân đang dò liều./.

Thảo Dương