TT

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đây là phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhưng là phiên họp thường kỳ đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV. Trước đó, phiên thứ nhất của UBTVQH đã họp để cho một số ý kiến về công tác nhân sự.

Lần đầu tiên có Quy chế làm việc mẫu cho các ủy ban

Tại phiên họp lần này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021); tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, UBTVQH sẽ xem xét, quyết định theo thẩm quyền về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc về việc phân định miền núi, vùng cao; việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của UBTVQH về "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021" và "Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021". UBTVQH cũng xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; việc bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của UBTVQH về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.

Nêu một số điểm mới tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là lần đầu tiên UBTVQH sẽ xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021). Từ phiên họp này trở đi công tác này sẽ được xem xét hàng tháng mà không chờ đến kỳ họp mới xem xét như thông lệ, để nâng cao chất lượng công tác dân nguyện.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên UBTVQH xem xét ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, vừa qua đại biểu đăng ký vào Hội đồng Dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội rất đông nhưng phải có ràng buộc trách nhiệm, tránh tình trạng đăng ký nhiều mà tham gia thì ít. Hiện dự thảo quy chế đã được soạn xong, sau khi UBTVQH cho ý kiến chính thức sẽ làm cơ sở để thực hiện nhất quán theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội.

Sản phẩm đầu tiên của công tác lập pháp nhiệm kỳ XV

Đặc biệt, trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh về việc UBTVQH cho ý kiến về Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi). Theo Chủ tịch Quốc hội, dự án luật này cùng 6 dự án khác sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai vào cuối năm nay là sản phẩm đầu tiên của công tác lập pháp nhiệm kỳ này. Đây cũng là bước thực hiện lời hứa trong chương trình hành động của đại biểu Quốc hội là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác lập pháp.

Ngay từ những sản phẩm lập pháp đầu tiên của nhiệm kỳ mới phải khắc phục được tình trạng luật ống, luật khung, có thể quy định chi tiết nhưng cứ quy định nguyên tắc chung chung, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Tuy nhiên, Chủ tịch cũng lưu ý phải khắc phục việc quy định "cứng", quy định quá chi tiết những vấn đề chưa rõ nên luật chưa sửa xong đã bộc lộ bất cập, tuổi thọ ngắn và tính khả thi thấp. Đồng thời, phải khắc phục chồng chéo, trùng lặp trong các quy định của pháp luật.

Với Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong phong trào thi đua yêu nước, trong đó đề cao vai trò của người đứng đầu, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Đồng thời, lần sửa đổi này cần xử lý được mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng, quan hệ giữa khen thưởng theo niên hạn và theo thành tích, khắc phục tình trạng khen thưởng gối đầu, khắc phục bằng được tính hình thức, đảm bảo công khai minh bạch. Thực tế vừa qua, kể cả trong thi đua khen thưởng cũng chạy, chạy danh hiệu, chạy bằng khen giấy khen, chạy danh hiệu anh hùng, có trường hợp vừa trao xong danh hiệu đã phải xử lý, Chủ tịch Quốc hội nói.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu luật sửa đổi cần bao quát cả khu vực công và khu vực tư, nhất là khen thưởng với doanh nhân. Đây là đối tượng đi đầu trong nhiều phong trào, có nhiều đóng góp nhưng chưa được quan tâm nhiều trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng./.

Hoàng Yến