Mục đích của chương trình này là để giải quyết nhu cầu dài hạn về giao thông đô thị.

Tại TP.Hồ Chí Minh, số lượng các phương tiện giao thông tăng lên một cách nhanh chóng gây suy thoái không khí, cùng với sự tắc nghẽn giao thông ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Do vậy, dự án MRT2 sẽ giảm đáng kể sự ùn tắc giao thông; thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện vận chuyển nhanh, số lượng lớn, ít phát thải khí các-bon và cải thiện bền vững chất lượng không khí.

Hồng Quyên