Xuất khẩu khẩu trang y tế tiếp tục giảm mạnh
Đồ họa: Hồng Vân.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 6/2022, cả nước có 6 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại.

Đó là: Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa Mỹ phẩm Mỹ Hảo; Công ty TNHH Kim Sora; Công ty TNHH KM ACT; Công ty TNHH NTI VINA; Công ty TNHH SK - 39; Công ty TNHH Tdmk.

Các doanh nghiệp này đã xuất khẩu với số lượng là 6,9 triệu chiếc, giảm 33,6% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 5/2022.

Đây cũng là mức thấp nhất kể từ khi Tổng cục Hải quan bắt đầu công bố định kỳ số liệu xuất khẩu mặt hàng này vào năm 2020 - thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.

Như vậy, trong 6 tháng từ đầu năm 2022, cả nước đã xuất khẩu 83,3 triệu chiếc khẩu trang y tế.

Năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hơn 453 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại. Trong suốt năm 2021, lượng khẩu trang y tế xuất khẩu hàng tháng luôn duy trì từ 65 triệu chiếc trở lên.