1.281 tỷ đồng hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch

Ảnh minh họa (nguồn: agroviet.gov.vn)

Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản của Chính phủ tại Nghị quyết số 48/NQ-CP, Quyết định 63/2010/QĐ-TTg (QĐ 63) và Quyết định 65/2011/QĐ-TTg (QĐ 65) có quy định:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 trở đi là 50% lãi suất đối với các khoản vay của các ngân hàng thương mại Nhà nước để đầu tư các máy móc, thiết bị như: làm đất, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía…

Được vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn với lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thuỷ sản, thiết bị xay xát gạo, chế biến ướt cà phê, ... Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho vay được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch giữa lãi suất cho vay thương mại và lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Thời gian thực hiện chính sách bắt đầu từ ngày 1/5/2011.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện với đối tượng áp dụng là 5 ngân hàng thương mại nhà nước được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi thực hiện việc cho vay theo quy định tại QĐ 65. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi thực hiện việc cho vay theo quy định tại 2 quyết định nói trên, với số tiền tạm cấp là 50 tỷ đồng trong năm 2012 - 2013.

Tính chung trong 3 năm 2011-2013, Bộ Tài chính đã hỗ trợ kinh phí cho các địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai với tổng kinh phí là 1.281 tỷ đồng.

STT

Năm

Kinh phí (tỷ đồng)

1

Năm 2011

447,7

2

Năm 2012

340,7

3

Năm 2013

492,6

Ngoài ra, để giảm tổn thất trong nông nghiệp Bộ Tài chính cũng đã hỗ trợ kinh phí thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong 2 năm 2012- 2013 là 285,1 tỷ đồng.

Sau 3 năm thực hiện, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, với những đổi mới trong chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp như sau:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu, 50% lãi suất trong năm thứ ba cho vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng).

Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay đã ký hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại trước ngày 31/12/2020./.

H.L