Ngày 7/7, thí sinh trên cả nước đã bước vào ngày thi đầu tiên với việc làm bài thi 2 môn Ngữ văn và Toán. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, tổng số thí sinh đến dự thi môn Ngữ văn là 981.598 thí sinh, đạt tỉ lệ 99,6%; Bài thi Toán là 982.914 thí sinh, đạt tỉ lệ 99,59%.

Số thí sinh thuộc diện F0 là 79 thí sinh của 20 Hội đồng thi. Trong đó, số thí sinh đến dự thi: 18 thí sinh; số thí sinh không đến dự thi: 61 thí sinh.

22 thí sinh bị đình chỉ trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT 2022
Thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Trong ngày thi đầu tiên, số thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế là 22 thí sinh. Môn Ngữ văn có 12 thí sinh, Toán có 10 thí sinh. Trong đó có 5 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 17 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Theo đánh giá chung của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các buổi thi Ngữ văn, Toán đã diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định.

Đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi bài thi Ngữ văn và bài thi Toán nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp với mục tiêu Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các thí sinh diện F0 dự thi được các điểm thi bố trí thi tại phòng riêng. Công tác coi thi tại các phòng thi này được triển khai theo đúng quy định với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho các cán bộ coi thi và thí sinh.