than

Sản lượng than sạch 4 tháng năm 2021 giảm 2,8% so với cùng kỳ. Ảnh: TL

Theo đánh giá của Bộ Công thương, hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành than những tháng đầu năm 2021 chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp tại một số địa phương, trong đó có Quảng Ninh - địa bàn trọng yếu của các đơn vị ngành than, do đó khai thác than giảm.

Bên cạnh đó, do nhu cầu tiêu thụ than của các hộ sản xuất giảm, các đơn vị ngành than khai thác cầm chừng nhằm giảm tồn kho, bảo đảm cân đối tài chính.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các đơn vị trong việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, song song với tích cực thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi kỹ thuật số trong công tác quản lý, điều hành, giữ vững mỏ an toàn do vậy mọi mặt hoạt động của ngành than vẫn duy trì ổn định.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, sản lượng than sạch ước đạt 17,096 triệu tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ; alumin ước đạt 422,3 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ./.

Tố Uyên