bộ tài chính

Hoạt động tập huấn kế toán của Bộ Tài chính thu hút được sự quan tâm của đông đảo đại diện DN. Ảnh: Hải Anh

Tại hội nghị, ông Đặng Thái Hùng, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính đã giới thiệu và giải đáp ý kiến của đại diện DN liên quan đến các cách thức áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN và Thông tư 202/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo ông Hùng, hai thông tư nêu trên được Bộ Tài chính ban hành nhằm thống nhất hướng dẫn hoạt động kế toán, báo cáo tài chính của DN, thay thế cho những quy định về chế độ kế toán, tài chính tại Quyết định 15/QĐ-BTC đã được ban hành và áp dụng từ năm 2006 đến nay, có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tế.

So với trước đây, ưu điểm của hai thông tư mới này góp phần đảm bảo cho việc trình bày các tiêu chí tài chính của DN được minh bạch, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phân tích đánh giá của các nhà đầu tư, bản thân DN và cơ quan quản lý. Đáp ứng yêu cầu hoạt động kế toán và xây dựng báo cáo tài chính cho cả DN độc lập và DN hợp nhất (báo cáo tài chính của DN có hoạt động công ty mẹ-con)…, từng bước đưa các quy định, chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế./.

Việc ban hành, áp dụng hai thông tư nêu trên nằm trong chuỗi hoạt động cải cách hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam của Bộ Tài chính, thiết thực hưởng ứng “Năm 2005 là năm vì DN” được Chính phủ phát động.

Hải Anh