tpbank

OceanBank dành 500 tỷ đồng triển khai gói lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp thu mua, tạm trữ thóc gạo. Ảnh : H.C

Theo đó, OceanBank tài trợ tối đa đến 100% nhu cầu thu mua tạm trữ thóc, gạo mà khách hàng được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân chỉ tiêu trong vụ Đông Xuân năm 2013-2014.

Mức lãi suất được áp dụng trong chương trình là 7%/năm trong suốt thời gian cho vay từ ngày 20/3 đến ngày 20/9/2014. Trong đó, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tối đa 4 tháng, kể từ ngày 20/3 đến hết ngày 20/7/2014. Sau thời gian cho vay mua, tạm trữ được hỗ trợ lãi suất, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được hưởng mức lãi suất hợp lý cùng những ưu đãi đặc biệt theo những sản phẩm, chương trình riêng của OceanBank.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Tổng Giám đốc OceanBank cho biết, ngân hàng sẽ nhanh chóng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động tiếp cận các công ty lương thực được giao thu mua tạm trữ, nắm bắt nhu cầu khách hàng, từ đó ưu tiên giải quyết các hồ sơ vay vốn thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2013-2014 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn kịp thời.

Bên cạnh mức lãi suất hấp dẫn, OceanBank chú trọng phát triển các gói sản phẩm đặc thù và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng nhóm ngành, đặc biệt là các ngành sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn. Điều này cũng phù hợp với định hướng ưu tiên của OceanBank trong năm 2014 là tăng trưởng tín dụng kết hợp giữa cho vay phát triển kinh tế với cho vay phục vụ mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chính sách của Chính phủ.

Được biết, OceanBank hiện là một trong số ít ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2013-2014. Trước đó, OceanBank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện cho vay thu mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013, và Hè Thu 2013./.

H.C