ga

Ảnh minh họa: Vũ Luyện

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị được hỗ trợ kinh phí cho công tác trên của toàn tỉnh trong 2 năm 2011 và 2012 số tiền 9.710 triệu đồng.

Căn cứ vào báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ Tài chính xác định kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2011 và năm 2012 của toàn tỉnh là 8.950 triệu đồng, bao gồm: hỗ trợ trực tiếp cho các chủ chăn nuôi có lợn, gia cầm bị tiêu hủy 2.650 triệu đồng và tiền chi cho công tác phòng chống dịch bệnh 6.286 triệu đồng.

Theo đó thì số kinh phí xác định lại giảm 760 triệu đồng so với số địa phương đề nghị do giảm trừ kinh phí vận chuyển vắc xin, tổ chức chỉ đạo chống dịch, hỗ trợ đoàn kiểm tra liên ngành,…do NSĐP đảm bảo.

Cũng tại văn bản trên, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Thông tư số 80/2008/TT-BTC, tỉnh Ninh Bình được NSTW hỗ trợ 60% nhu cầu kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2011 và 2012 với số tiền tương ứng 5.370 triệu đồng.

Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ NSTW cho NSĐP của tỉnh Ninh Bình 5.370 triệu đồng; đồng thời đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện việc rút dự toán tại KBNN số tiền trên theo quy định.

Vũ Luyện