Sáng 3/10 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Tổ hợp Phát triển bền vững, cân bằng sinh thái và nền tảng sinh học của Hà Lan (BE – Basic) tổ chức hội thảo quốc tế về “Hợp tác song phương Việt Nam – Hà Lan đổi mới khoa học hướng tới phát triển nền kinh tế dựa trên nền tảng sinh học”.

Mục tiêu của chương trình hợp tác này nhằm giảm thiểu việc thải carbon dioxide ra môi trường, bằng cách sử dụng nguồn sinh khối tái tạo thay cho nguồn nhiên liệu hóa thạch và sản xuất các hợp chất hoạt tính sinh học từ nguồn tài nguyên sinh học tự nhiên.

Theo ông Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch VAST, Việt Nam có nguồn nguyên liệu di truyền từ vi sinh vật của thiên nhiên, môi trường hết sức phong phú. Đây là tiền đề tốt để phát triển kinh tế dựa trên nền tảng sinh học.

Với tổng kinh phí thực hiện khoảng 6 triệu Euro (trong đó BE – Basic tài trợ 3,05 triệu Euro), chương trình này sẽ thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam trên các phương diện: xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ, đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế nền tảng sinh học một cách toàn diện.

Ngoài Việt Nam, BE – Basic cũng đã có sự hợp tác khoa học với nhiều quốc gia như Brazil, Malaysia./.

HT