'Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh' - Ảnh 1.
Trưng bày chuyên đề "Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh" thu hút nhiều du khách đến tham quan - Ảnh: Thiện Tâm

Chuyên đề trưng bày với hơn 200 tài liệu, hiện vật, gồm 3 phần: Phần 1 về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua ái quốc. Từ thời gian đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô vàn khó khăn, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người đã căn dặn: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Phần 1 trưng bày giới thiệu một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự các đại hội thi đua yêu nước; đại hội các cấp, ngành; sự quan tâm, động viên, khích lệ của Bác Hồ đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ái quốc. Sưu tập các văn bản, thư, bút tích... của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân phong trào thi đua ái quốc và hình ảnh, nội dung 10 đại hội thi đua yêu nước.

Phần 2 là Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua. Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Phần 2 trưng bày giới thiệu về nhóm hình ảnh, tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước nổi bật ở 3 miền Bắc - Trung - Nam. Sưu tập hiện vật của các đơn vị anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua qua hai cuộc kháng chiến và thời kỳ đổi mới, một số hình ảnh nổi bật của các địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Phần 3 là chủ đề về Khát vọng tuổi trẻ - Uơm những mầm xanh. Với tinh thần "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Tiếp nối thế hệ cha anh, thanh, thiếu niên Việt Nam hôm nay không ngừng học tập, trau dồi tri thức, tích cực rèn luyện thể chất với tinh thần "Khoẻ để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ra sức thi đua lập nhiều thành tích...

Phần 3 trưng bày giới thiệu nhóm hình ảnh về các thanh, thiếu niên trên cả nước, từ biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, đến thành phố có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước.

Phần 3 còn dành một không gian trải nghiệm "Ươm những mầm xanh" cho khách tham quan trải nghiệm làm các vật dụng, đồ dùng bằng sản phẩm tái chế và trồng cây.

Trưng bày chuyên đề "Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh" góp phần khẳng định vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong các giai đoạn cách mạng Việt Nam. Đồng thời, là những minh chứng sống động, khơi dậy tinh thần thi đua trong mỗi con người Việt Nam, góp phần dựng xây Tổ quốc, ươm những mầm xanh vì sự nghiệp phát triển đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Trưng bày mở cửa từ ngày 9/6 đến ngày 9/8, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia./.