Trong số 16.800 tỷ đồng thu thuế nội địa thì thu từ sản phẩm dầu và lọc hóa dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt hơn 14.800 tỷ đồng, đạt 76% dự toán tỉnh giao, tăng 2,5% so cùng kỳ. Những tháng đầu của năm 2014, mặc dù Nhà máy lọc dầu Dung Quất nghỉ bảo dưỡng nhưng các khoản thu thuế đều đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

Các khoản thu còn lại đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 73% dự toán tỉnh, tăng 17% so cùng kỳ. Hầu hết các khoản thu đều tăng, đảm bảo tiến độ dự toán như doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 76% kế hoạch, doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 80% kế hoạch, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 95%.

Theo dự báo của Cục thuế Quảng Ngãi, các tháng cuối năm 2014, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi sẽ tăng trưởng khá hơn các tháng đầu năm. Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định sau thời gian bảo dưỡng sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách.

Ngoài ra, việc tích cực đẩy nhanh giải ngân, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vào cuối năm cũng sẽ tác động tích cực đến công tác thu thuế, giảm thiểu nợ thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Theo đó, năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi có khả năng sẽ hoàn thành vượt mức dự toán tỉnh giao./.

Tuấn Linh