quản lý rủi ro

Cán bộ Chi cục Hải quan Gia Thụy, Hà Nội kiểm tra hồ sơ lô hàng XNK. Ảnh: Hải Anh

Trong năm 2015, hoạt động QLRR cũng đã đạt được bước tiến đáng khích lệ, góp phần hiệu quả trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tăng cường sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp (DN).

Tính từ đầu năm đến 15/11, lực lượng QLRR hải quan đã cập nhật, áp dụng trên 100.000 tiêu chí phục vụ quyết định kiểm tra trong thủ tục hải quan. Thực hiện phân luồng, quyết định kiểm tra đối với hơn 7,1 triệu tờ khai (tăng 16,22% so với cùng kỳ năm 2014); trong đó tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa từng bước được giảm thiểu, đáp ứng yêu cầu cải cách, tạo thuận lợi cho DN. Cụ thể, luồng đỏ: 7,82% (giảm 1,96% so với cùng kỳ), luồng vàng đạt 37,79%, luồng xanh đạt 54,39%.

Đơn vị đã thu thập, cập nhật thông tin đối với 12.309 hồ sơ DN và đánh giá xếp hạng QLRR hải quan 86.904 DN. Trong đó, đánh giá, phân loại và chuyển giao danh sách 3.520 DN FDI kiểm tra sau thông quan để thẩm định đánh giá tuân thủ giai đoạn 2015-2016.

Bên cạnh đó, lực lượng QLRR đã tích cực phát hiện và tham mưu xử lý nhiều vụ việc gian lận thương mại, trốn thuế.

Cụ thể, lực lượng QLRR đã cung cấp thông tin rủi ro, đề nghị kiểm tra trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với 123 DN, 178 lô hàng XNK; kết quả phát hiện 21 vụ và 62 lô hàng vi phạm (đạt tỷ lệ 34,8%). Cung cấp thông tin rủi ro, đề nghị kiểm tra sau thông quan đối với 43 DN, 703 tờ khai hàng hóa XNK (kết quả phản hồi đã phát hiện 2 DN và 9 lô hàng vi phạm…)./.

Phúc Hải