nộp thuế điện tử

91% doanh nghiệp đã đăng ký NTĐT, số tiền nộp NSNN bằng phương thức điện tử là trên 86 nghìn tỷ đồng. Ảnh T.L

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP và lãnh đạo Bộ Tài chính về việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT), Tổng cục Thuế cho biết đã thực hiện nâng cấp cổng nộp thuế điện tử, kết nối mở rộng với các ngân hàng thương mại (NHTM); triển khai cho 63 Cục Thuế trên cả nước.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện tại, đã có 98% doanh nghiệp khai thuế điện tử với trên 26 triệu hồ sơ; 91% doanh nghiệp đăng ký NTĐT, số tiền đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử là trên 86 nghìn tỷ đồng.

Để tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật thuế mới; Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan, KBNN đẩy mạnh công tác với hiện đại hóa, ứng dụng CNTT trong quy trình nghiệp vụ, trong đó nổi bật là hải quan điện tử, kê khai, thu, NTĐT.

Trong đó, đã triển khai thủ tục hải quan và NTĐT 100% tại các cục, chi cục hải quan trên cả nước. Ngoài kết quả triển khai khai thuế, NTĐT tại cơ quan thuế, hiện ngành Tài chính đã cơ bản hoàn thành việc triển khai thanh toán song phương điện tử tập trung với các NHTM trên toàn quốc và kết nối thanh toán liên ngân hàng.

Còn theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 10/2015, có 52 Cục Thuế trên cả nước đã đạt trên 90% doanh nghiệp đăng ký NTĐT qua cổng của Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp nộp thuế hàng tháng bằng phương thức điện tử trên cả nước còn thấp.

Một số địa phương có tỷ lệ số tiền nộp NSNN qua hình thức điện tử hết tháng 10/2015 đạt cao như Quảng Ngãi (76,66%), Quảng Trị (76,46%), Vĩnh Long (72,66%), Lâm Đồng (63,21%), Yên Bái (61,97%)... Riêng hai địa phương có tổng số DN nộp thuế lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ đạt tính đến hết tháng 10/2015 khá thấp, lần lượt đạt 32,93% và 30,95%.

Trước tình số lượng doanh nghiệp nộp thuế hàng tháng bằng phương thức điện tử trên cả nước còn thấp, đầu tháng 11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành 3 văn bản gửi các địa phương, Ngân hàng Nhà nước, VCCI đề nghị phối hợp đẩy mạnh triển khai chương trình NTĐT.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND quận, huyện và các sở, ban, ngành trên địa bàn yêu cầu doanh nghiệp thuộc phạm vị đơn vị quản lý phải thực hiện NTĐT; chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ cơ quan thuế và các NHTM trên địa bàn tuyên truyền, phối hợp triển khai NTĐT cho doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương chỉ đạo NHTM từ tháng 12/2015 chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử.

Với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị chỉ đạo các NHTM chưa cung cấp dịch vụ NTĐT cung cấp ngay dịch vụ. Đối với các ngân hàng đã cung cấp dịch vụ NTĐT, yêu cầu lãnh đạo ngân hàng trực tiếp phụ trách triển khai NTĐT, giao chỉ tiêu triển khai tới từng chi nhánh, từng cán bộ.

Trong quá trình doanh nghiệp thực hiện NTĐT đề nghị các ngân hàng ghi nhận và truyền tải đúng thông tin ngày nộp thuế của doanh nghiệp, phối hợp với cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước điều chỉnh thông tin sai mã chương, mã tiểu mục, không hoàn tiền về tài khoản doanh nghiệp khi sai thông tin trên giấy nộp tiền mà cho phép điều chỉnh để nộp lại.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo NHTM xem xét từ tháng 12/2015 chỉ cung cấp dịch vụ NTĐT bằng hình thức điện tử, không thực hiện thu thuế trực tiếp tại quầy. Đồng thời, xem xét cơ chế ưu đãi về phí chuyển tiền đối với giao dịch NTĐT nhằm khuyến khích doanh nghiệp thực hiện và nâng cấp ứng dụng Citad mở rộng trường thông tin nội dung trên giấy nộp tiền để cho phép doanh nghiệp lập được nhiều khoản tiền nộp thuế trên 01 chứng từ NTĐT.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề nghị VCCI phối hợp với ngành thuế Thuế tổ chức các chương trình như Tuần lễ hỗ trợ doanh nghiệp NTĐT, hội nghị, hội thảo về nộp thuế điện tử nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia nộp thuế điện tử là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngoài ra, chỉ đạo các Chi nhánh của VCCI tại các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế trên địa bàn tích cực vận động các doanh nghiệp đăng ký và tham gia nộp thuế điện tử đối với tất cả các khoản thuế phát sinh.

Tiếp đó, để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu NTĐT của Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng cục Thuế cũng đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh/thành phố báo cáo UBND các tỉnh, thành phố kết quả triển khai NTĐT trên địa bàn và đề nghị tiếp tục chỉ đạo các sở/ban/ngành, ngân hàng và doanh nghiệp triển khai NTĐT.

Đồng thời, các cục thuế địa phương tăng cường chỉ đạo các phòng/chi cục thuế trên địa bàn phối hợp với các ngân hàng, KBNN, ... tuyên truyền, vận động và chủ động hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, nộp thuế điện tử./.

N.P