abbank

Nhân viên ABBANK chu đáo phục vụ khách hàng. Ảnh: Hải Ninh

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) vừa công bố, tại thời điểm kết thúc năm đạt 116.494 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.368 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2020, tăng 11,3% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, các chỉ số kinh doanh đều khả quan: huy động từ khách hàng đạt 78.128 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019; dư nợ tín dụng đạt 69.469 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2019; đặc biệt, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng SMEs – hai nhóm khách hàng mục tiêu của ABBANK đều có sự tăng trưởng, lần lượt tăng 16,33% và 21,36% so với cuối năm 2019. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 5,2% so với cuối năm 2019, đạt 209 tỷ đồng.

Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được ABBANK kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,44%, đảm bảo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cùng với đó, hiệu quả và an toàn hoạt động của ABBANK trong năm 2020 cũng tiếp tục được đảm bảo thông qua các chỉ số như RoA đạt 1,4%; RoE đạt 16,5%.

Đặc biệt, cuối năm 2020 ABBANK đã hoàn tất công tác đăng ký giao dịch tập trung trên UPCoM theo đúng lộ trình yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, hơn 571 triệu cổ phiếu phổ thông có mã chứng khoán ABB đã chính thức được giao dịch tập trung trên sàn UPCoM. Sự kiện này giúp ABBANK có điều kiện để tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, quản trị, tăng cường tính minh bạch, mở ra chặng đường mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, nằm trong top đầu các ngân hàng tư doanh về hiệu quả hoạt động./.

Ngọc Linh