ABBANK

ABBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng. Ảnh: Hải Ninh

Cụ thể, theo Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng trong giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, ABBANK thông báo kế hoạch kinh doanh 2021 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản, bao gồm: Tổng tài sản đạt 120.217 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2020); lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng (tăng 44% so với thực hiện năm 2020); kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông ABBANK cũng đã thông qua nội dung quan trọng về lộ trình tăng vốn điều lệ từ hơn 5.700 tỷ đồng hiện nay lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Số vốn tăng thêm này sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của ngân hàng trong năm 2021 và giai đoạn trung hạn 2021 - 2025 (đặc biệt là phát triển kênh kinh doanh trên nền tảng số), đồng thời đảm bảo ngân hàng tuân thủ mức đủ vốn nội bộ theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, sớm đưa ABBANK nằm trong TOP đầu các ngân hàng tư doanh về hiệu quả hoạt động.

Để thực hiện được mục tiêu này, ABBANK sẽ tập trung số hóa ngân hàng về cả sản phẩm dịch vụ và công tác vận hành nội bộ để có thể cung cấp cho khách hàng trải nghiệm vượt trội về một quy trình sản phẩm dịch vụ mượt mà, nhanh, xuyên suốt…/.

Ngọc Linh