xang dau

Cây xăng tháo dỡ niêm phong, kẹp chì. Ảnh: TL

Cụ thể, ngày 19/9, Cục Quản lý thị trường An Giang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh An Giang, kiểm tra Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Phụng.

Qua kiểm tra, đại diện chi nhánh xuất trình: giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có giá trị đến hết ngày 3/4/2025; hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu; bốn giấy chứng nhận kiểm định cột đo xăng dầu; giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường và giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, chưa xuất trình được: văn bản đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; giấy chứng nhận kiểm định bình đong, ca đong loại 1 lít, 2 lít, 5 lít, 10 lít và văn bản đăng ký kê khai giá hàng hóa.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện chi nhánh đang sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (sử dụng cột đo nhiên liệu dầu diesel có thời hạn đến ngày 31/01/2022 của cột do kiểu PNCOP1 của Công ty cổ phần kỹ thuật Phương Nam) đã bị tháo dỡ niêm phong, kẹp chì.

Đoàn thống nhất lấy mẫu Ron 95-III để kiểm tra chỉ tiêu chất lượng cơ bản của xăng không chì. Số lượng tồn tại thời điểm kiểm tra là 1.200 lít, giá niêm yết trên trụ bơm thể hiện là 21.590 đồng/lít.

Tố Uyên